Skip links

Ruimte

Een lijst met moties en amendementen aan het begin van de raadsvergadering. De desk van ons raadslid, vanuit het raadslid gezien.

Ruimtelijke Koers – Dag 2

Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp 20 januari 2021 Raadsvergadering over de Ruimtelijke Koers – dag 2 Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 januari vergadert de gemeenteraad over de Ruimtelijke Koers en is het eindelijk ‘aan de raad’ om zich

Naambordje van Wayne Wilson in de gemeenteraad van Houten

Ruimtelijke Koers – Dag 1

Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp 19 januari 2021 Raadsvergadering over de Ruimtelijke Koers – dag 1 Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 januari vergadert de gemeenteraad over de Ruimtelijke Koers en is het eindelijk ‘aan de raad’ om zich

Omslag ruimtelijke koers: prettig wonen voor iedereen!

Onze inzet bij de Ruimtelijke Koers

Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp 19 januari 2021 De inzet van Houten Anders! in het debat over de Ruimtelijke Koers “We beslissen op basis van het debat” Het stelt ons teleur dat wij niet zonder meer kunnen instemmen met de Ruimtelijke

Een parkeerplaats in het Oude Dorp van Houten

Vragen over Burgerpanel Parkeerbeleid

Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp 12 januari 2021 Vragen over Burgerpanel Parkeerbeleid Op dinsdag 12 januari stelde Houten Anders! vragen over het burgerpanel parkeerbeleid van de gemeente Houten. Het college heeft in een raadsinformatiebrief van 15 juli geschreven dat zij eerst

Schoolplein en entree van de Van Harte School in het Oude Dorp van Houten.

Financiering scholen: de Van Harte School en de KNA

Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp 12 januari 2021 Financiering scholen: de Van Harte School en de KNA Op dinsdag 12 januari 2021 vergaderde de gemeenteraad over de financiering van de scholen de Velduil, de Van Harte School en de Montessorischool. Uiteindelijk

Bartjan Meier is commissielid bij Houten Anders

Raadspraat: Noord West, Oost Best

Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp 25 november 2020 Raadspraat: ‘Noord West, Oost best’.  Eind vorige eeuw woonden wij in Utrecht Overvecht. Zeven hoog, in een flatgebouw van 10 verdiepingen. We hadden een vaste baan en plannen voor gezinsuitbreiding. Overvecht vonden we

Omslag ruimtelijke koers: prettig wonen voor iedereen!

Ruimtelijke Koers: Standpunten van HA!

Share on facebook Share on twitter 21 november 2020 Ruimtelijke Koers: Standpunten Houten Anders! vindt het belangrijk om u op tijd op de hoogte te brengen van onze standpunten over de Ruimtelijke Koers. Niet alles is wat ons betreft negatief, wij zien ook positieve punten.

Omslag ruimtelijke koers met een lang gerekt fietspad.

Inspraak inwoners beperkt

Share on facebook Share on twitter 3 November 2020 Inspraak inwoners beperkt Houten Anders!, Inwonerspartij Toekomst Houten en SGP-Houten zijn furieus door keuze voor een overvol schema en de digitale gespreksvorm. De plannen voor de Ruimtelijke Koers worden tijdens rondetafelgesprekken besproken ter voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering. Tijdens deze

Omslag ruimtelijke koers: prettig wonen voor iedereen!

College op Ruimtelijke Ramkoers met inwoners

Share on facebook Share on twitter 16 september 2020 College op Ruimtelijke Ramkoers met inwoners De Ruimtelijke Koers heeft in de gemeente tot veel beweging geleid onder de inwoners. Bijna 400 zienswijzen zijn ingediend door inwoners en ondernemers die zich zorgen maken over de koers

Eerste reactie op de Ruimtelijke Koers

Share on facebook Share on twitter 15 april 2020 Eerste reactie op de Ruimtelijke Koers Houten staat voor een pittige verandering. Met de Ruimtelijke Koers kiest het college hoe we Houten de komende 20 jaar gaan uitbreiden met meer woningen om iets te doen aan