Skip links

Wonen

Een lijst met moties en amendementen aan het begin van de raadsvergadering. De desk van ons raadslid, vanuit het raadslid gezien.

Ruimtelijke Koers – Dag 2

Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp 20 januari 2021 Raadsvergadering over de Ruimtelijke Koers – dag 2 Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 januari vergadert de gemeenteraad over de Ruimtelijke Koers en is het eindelijk ‘aan de raad’ om zich

Naambordje van Wayne Wilson in de gemeenteraad van Houten

Ruimtelijke Koers – Dag 1

Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp 19 januari 2021 Raadsvergadering over de Ruimtelijke Koers – dag 1 Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 januari vergadert de gemeenteraad over de Ruimtelijke Koers en is het eindelijk ‘aan de raad’ om zich

Omslag ruimtelijke koers: prettig wonen voor iedereen!

Onze inzet bij de Ruimtelijke Koers

Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp 19 januari 2021 De inzet van Houten Anders! in het debat over de Ruimtelijke Koers “We beslissen op basis van het debat”  Het stelt ons teleur dat wij niet zonder meer kunnen instemmen met de Ruimtelijke

Bartjan Meier is commissielid bij Houten Anders

Raadspraat: Noord West, Oost Best

Share on facebook Share on twitter 25 november 2020 Raadspraat: ‘Noord West, Oost best’.  Eind vorige eeuw woonden wij in Utrecht Overvecht. Zeven hoog, in een flatgebouw van 10 verdiepingen. We hadden een vaste baan en plannen voor gezinsuitbreiding. Overvecht vonden we niet geschikt om

Omslag ruimtelijke koers: prettig wonen voor iedereen!

Ruimtelijke Koers: Standpunten van HA!

Share on facebook Share on twitter 21 november 2020 Ruimtelijke Koers: Standpunten Houten Anders! vindt het belangrijk om u op tijd op de hoogte te brengen van onze standpunten over de Ruimtelijke Koers. Niet alles is wat ons betreft negatief, wij zien ook positieve punten.

Het programma sociale koers in een infographic weergegeven in vier thema's.

Verordening Jeugd en WMO

Share on facebook Share on twitter 17 november 2020 Integrale Verordening Jeugd en WMO Dinsdag 17 november debatteerde de gemeenteraad over de Integrale Verordening Jeugd en WMO. Een verordening beschrijft waar een inwoner op moet kunnen rekenen, als de gemeente om hulp wordt gevraagd. Het

Omslag ruimtelijke koers: prettig wonen voor iedereen!

Evaluatie RTG 5 november

Share on facebook Share on twitter 9 november 2020 Evaluatie RTG Ruimtelijke Koers Houten Anders! heeft eerder al laten weten, dat zij de wijze waarop inspreekavonden in het kader van de Ruimtelijke Koers doorgaan, niet vindt passen bij de omvang en impact van het proces.

Omslag ruimtelijke koers met een lang gerekt fietspad.

Inspraak inwoners beperkt

Share on facebook Share on twitter 3 November 2020 Inspraak inwoners beperkt Houten Anders!, Inwonerspartij Toekomst Houten en SGP-Houten zijn furieus door keuze voor een overvol schema en de digitale gespreksvorm. De plannen voor de Ruimtelijke Koers worden tijdens rondetafelgesprekken besproken ter voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering. Tijdens deze

Omslag ruimtelijke koers: prettig wonen voor iedereen!

College op Ruimtelijke Ramkoers met inwoners

Share on facebook Share on twitter 16 september 2020 College op Ruimtelijke Ramkoers met inwoners De Ruimtelijke Koers heeft in de gemeente tot veel beweging geleid onder de inwoners. Bijna 400 zienswijzen zijn ingediend door inwoners en ondernemers die zich zorgen maken over de koers

Samen met de jeugd overlast aanpakken

Share on facebook Share on twitter 25 juli 2020 Samen met de jeugd overlast aanpakken De afgelopen maanden hebben we van diverse inwoners klachten ontvangen over jongerenoverlast op de ‘hotspots’ van Houten. Samen met burgemeester Isabella hebben wij van Houten Anders! het initiatief genomen om