Skip links
Cisca ten Hoeve

Cisca ten Hoeve

Adviseur Houten Anders

Cisca ten Hoeven
Raadslid
Cisca.ten.Hoeve@houtenanders.nl

Sinds 2006 ben ik woonachtig in Houten eerst bij de oude kern en sinds 2017 woon ik in Houten Castellum met mijn vriend. 

(gezond) kritisch, enthousiast en betrokken zijn mijn steekwoorden. 
Ik heb mij de afgelopen vier jaar bezig gehouden met thema’s als vluchtelingenbeleid, (opvang statushouders) de woningnood bij jongeren en mensen met middeninkomens, armoede die nog steeds heerst in Houten en zaken die spelen bij uitkeringsinstantie WIL, sociaal loket en het sociaal team. Ook de problematiek bij de kinderboerderij heb ik vanaf het begin aan strak gemonitord en vinger aan de pols gehouden. 

Door dicht bij de inwoners te staan en te luisteren naar hun problemen begrijp je meer van wat er speelt en alleen zo kan je complexe thema’s en vragen vertalen naar oplossingen waar je in de praktijk écht iets aan hebt.

Door het samen te doen en mensen de juiste weg te laten bewandelen. 

Mijn kracht haal ik uit de diversiteit van mijn (vrijwilligers) werk en de input die ik krijg van alle mensen die ik spreek. Het werk wat ik doe zorgt ervoor dat ik letterlijk midden in de maatschappij sta en contact heb met verschillende doelgroepen. Ik ben laagdrempelig te benaderen, maak graag en veelvuldig gebruik van de sociale media.

En juist dat laagdrempelige is wat ik mis in de politiek. Soms heb je vragen en duurt het weken voor er een antwoord komt. Dat antwoord is dan zo ingewikkeld dat je het uit je hoofd laat om verder te vragen.
En dat is nu wat er volgens mij anders kan. Immers zijn wij allemaal inwoner van Houten en bepalen wij met z’n allen welke richting we op willen. In de afgelopen vier jaar is het redelijk gelukt zaken soms wat simpeler te krijgen. Een goed voorbeeld is de begroting. overzichtelijk! 

Samen, dat is wat ons team belangrijk vind! 

De afgelopen vier jaar hebben we veel voor onze kiezen gehad. De veranderde WMO. De participatiewet. Gewijzigde regels vwb woning toewijzingen en de opname en inburgering van onze nieuwe Houtenaren.  We zijn er nog niet en Houten Anders! heeft de vinger op de pols gehouden van dit college. Nimmer zijn er zoveel mediationtrajecten gestart als de afgelopen periode. Juist omdat HA! o.a. hamerde om goede inspraak en vroege burgerparticipatie. 

Juist door de handen ineen te slaan en samen politiek te bedrijven maken wij Houten Anders!

Samen! Met u!