Skip links
Michel Hofstee

Michel Hofstee

Penningmeester Houten Anders

Michel Hofstee
Penningmeester
Michel.Hofstee@houtenanders.nl
 
In 1989 ben ik Houten in de Slagen komen wonen en in 2000 verhuisd naar  de Sporen in Houten zuid. Tot 2005 verhinderde het gebrek aan regelmaat in mijn beroep (op dat moment IC-verpleegkundige) mij om mij in te zetten voor andere zaken.
Vanaf het moment dat dat veranderde ben ik direct betrokken bij de start van ITH. In 2006 werd ik namens ITH commissielid en toen in 2007 een plek in de raad vrijkwam heb ik die aangenomen. Daar heb ik mij met veel plezier mij ingezet voor Houten en haar inwoners. Tot in September 2013 de verschillen van inzicht in koers en leiderschap zo groot geworden waren dat ik met pijn in mijn hart samen met Aad Verkade besloten heb om uit de fractie van ITH te stappen. Omdat wij beiden het idee hadden dat we nog bijdragen aan de samenleving konden leveren hebben we besloten om Houten Anders! op te richten en te kijken of er draagvlak voor onze ideeën te vinden was. Een inwonerspartij op richten die niet uit protest is geboren, maar als doelstelling heeft om dat wat niet goed is te verbeteren en wat al goed is goed te houden en zo mogelijk nog beter te maken.
 
Mijn inzet is om de dingen met en voor de inwoners te doen. En daar waar je niet iedereen tevreden kan maken moet je goed uitleggen waarom je tot een andere keuze bent gekomen. Dat kun je volgens mij het beste doen door iedereen die het aangaat van het begin te betrekken. Belangrijk is dat de leefbaarheid bewaakt en versterkt wordt zowel in de sociale structuur als in de fysieke structuur. Dat zal mijn focus als raadslid zijn met belangrijke aanvulling dat het wel binnen de financiële kaders moet blijven passen.