Skip links

Axel Eerdman

Axel Eerdman
Commissielid / Lijsttrekker
Axel.Eerdman@houtenanders.nl

‘Politiek is samen beslissen.’

Houten is een fantastische plek om te wonen. Het is er groen, de mensen zijn betrokken bij hun omgeving en iedereen zet zich in om er het beste van te maken. De afgelopen jaren waren zwaar. Corona maakte alles anders, maar niet op de manier zoals wij dat hoopten. We raakten moe, we zagen elkaar minder en de lontjes zijn korter. De Ruimtelijke Koers heeft ons verdeeld en er zijn door alle maatregelen weinig manieren om echt met elkaar te verbinden. Daar maak ik mij zorgen om. 

Naast mijn “baan” als politicus in Houten, ben ik docent maatschappijleer.  Daar wil ik niemand van mijn gelijk overtuigen. Daar leren leerlingen meedoen in een maatschappelijke discussie en over democratie. Als het democratische proces goed werkt, wordt ieders inbreng meegewogen in die besluitvorming.

Hoe een samenleving beslissingen neemt, is vaak belangrijker dan de beslissing die men uiteindelijk neemt. Je wilt als burger gehoord en begrepen worden in het proces. Je wilt zelf begrijpen waarom jouw goede idee tóch niet wordt uitgevoerd of waarom het minder goede idee wél een meerderheid haalt. Dan kun je het accepteren, want ook dat is democratie. Niet de uitkomst, maar de manier van beslissen bepaalt voor een groot deel het draagvlak en dus het succes van een besluit. 

In 2016 kwam ik in Houten wonen, vlakbij het Rond. Al snel kwam ik in contact met actieve Houtenaren, ambtenaren en medewerkers van welzijnsorganisaties in Houten. Namens de bewoners probeerde ik samen met mijn buren aandacht te vragen voor de situatie rondom ons wooncomplex. Zo is er samen in korte tijd veel bereikt. Inmiddels ben ik vaste mee- en tegendenker van Viveste en help ik regelmatig huurders op weg die verstrikt raken in de regeltjes.

Heel even was ik fractie-assistent en al snel werd ik in 2018 commissielid. Sindsdien houd ik mij als commissielid voornamelijk bezig met het sociaal domein: Jeugd, WMO, werk & inkomen, integratie, sociale woningbouw en inwonersparticipatie. 

Het leukste aan dit vrijwilligerswerk zijn de contacten met inwoners. Hun ideeën en zienswijzen vertalen naar kritische vragen aan de wethouder en met hen meedenken in oplossingen geven mij energie.

Vind je dat ik iets moet weten?
Twijfel je of politiek iets voor je is?

Heb je andere vragen of opmerkingen?

Stuur mij gerust een mail of bel me.