Skip links

Axel Eerdman

Axel Eerdman
Commissielid
Axel.Eerdman@houtenanders.nl

‘Politiek is samen beslissen.’

Als docent maatschappijleer mag ik leerlingen wegwijs maken in de Nederlandse politiek. Ongeacht of zij zelf iets willen veranderen of juist willen laten zoals het is: het gaat erom dat leerlingen leren meedoen in een maatschappelijke discussie. Dat is de belangrijkste les over democratie die ik mijn leerlingen kan leren. Dat houdt in dat ik leerlingen leer om hun mening te geven en te onderbouwen, zodat zij kunnen uitleggen waarom iets voor hen is belangrijk is. Als besluitvorming immers goed werkt, wordt ieders inbreng meegewogen in die besluitvorming.

Hoe een samenleving beslissingen neemt, is daarom vaak belangrijker dan de beslissing die men uiteindelijk neemt. Je wilt als burger gehoord en begrepen worden in het proces. Je wilt zelf begrijpen waarom jouw goede idee tóch niet wordt uitgevoerd of waarom het minder goede idee wél een meerderheid haalt. Dan kun je het accepteren, want ook dat is democratie. De manier van beslissen bepaalt ook voor een groot deel het draagvlak en dus het succes van een besluit. 

In 2016 kwam ik in Houten wonen, vlakbij het Rond. Al snel kwam ik in contact met actieve Houtenaren, ambtenaren en medewerkers van welzijnsorganisaties in Houten. Namens de bewoners probeerde ik samen met mijn buren aandacht te vragen voor de situatie rondom ons wooncomplex. Zo is er samen in korte tijd veel bereikt en leerde ik mijn nieuwe gemeente kennen.

Na de verkiezingen startte ik als fractie-assistent binnen een geheel nieuwe fractie van Houten Anders! Kort daarna verhuisde ons commissielid Cisca ten Hoeve noodgedwongen naar Utrecht. Sindsdien houd ik mij als commissielid voornamelijk bezig met het sociaal domein: Jeugd, WMO, werk & inkomen, integratie, sociale woningbouw en inwonersparticipatie. 

Het leukste aan dit vrijwilligerswerk zijn de contacten met inwoners. Hun ideeën en zienswijzen vertalen naar kritische vragen aan de wethouder en met hen meedenken in oplossingen geven mij energie.

Vind je dat ik iets moet weten?
Twijfel je of politiek iets voor je is?

Stuur mij gerust een mail.