Skip links

Saskia de Pagter

Saskia de Pagter- de Groot
Communicatie
Saskia.de.Pagter@houtenanders.nl

Al ruim 20 jaar woon ik in Houten: moeder van 3 schoolgaande kinderen. Acht jaar lang heb ik op de griffie (ondersteuning van de gemeenteraad) gewerkt van de gemeente Houten. Hier heb ik geleerd hoe het werkt, maar ook hoe het Anders! kan. 

Ik wil mij graag inzetten om bewoners te informeren en mee te nemen in de processen. Maar vooral samen, want samen zijn wij de gemeente Houten!