Skip links
Duurzaamheid en Energie
Duurzaam woonhuis uit de Ecowijk Mandora op een zonnige dag.

De uitgangspunten die Houten Anders! hanteert zijn:

• Het blijven stimuleren van afvalscheiding in het belang van een beter milieu, nu en in de toekomst;

• Afvalinzameling moet voor de burgers betaalbaar blijven. Zwerfvuil moet worden tegengegaan. Recycling moet worden gestimuleerd;

• Milieuwetgeving consequent handhaven;

• Milieuheffingen daadwerkelijk ten goede laten komen aan het milieu;

• Bedrijven die aantoonbaar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen stimuleren hun kennis te delen met andere bedrijven en instellingen;

• Actief nadenken over het bijdragen aan de Europese energiedoelstellingen.

• In de komende raadsperiode zetten we grote stappen naar een energieneutrale gemeente.

• Stimulering van zonnecellen waar mogelijk en blijven kijken naar nieuwe technologische ontwikkelingen op dit gebied.

 

Natuurgebieden

Het streven naar een beter milieu is voor Houten Anders! belangrijk. Houten bezit een kwetsbaar gebied met de Hollandse Waterlinie en de forten, waar de waterrijke natuur een belangrijk element is. Bijzonder belangrijk vinden wij dat, naast de landbouw in onze gemeente, de natuurgebieden optimaal worden onderhouden.
De gemeente dient haar invloed aan te wenden om deze gebieden vrij toegankelijk te maken. Houten Anders! wil de natuurlijke omgeving rond haar kleine kernen in optimale staat brengen en houden.

 

Dierenwelzijn

Huisdieren verdienen bescherming vindt Houten Anders!.
Opruimplicht van uitwerpselen blijft de verantwoordelijkheid van de eigenaar. In principe vinden we hondenbelasting niet van deze tijd. De komende raadsperiode zullen wij een afschaffing van de hondenbelasting steunen. Wel moeten de huidige kosten een andere manier worden gedekt.
De losloopgebieden voor honden kunnen duidelijker worden aangegeven. Wellicht bestaat er een mogelijkheid om een loslooproute te creëren door extra losloopgebieden aan elkaar te koppelen. Dit kan heel goed in samenspraak met inwoners, zodat hondenliefhebbers, wandelaars en hardlopers zich ontspannen kunnen bewegen in Houten.
De gemeente betaalt mee voor een degelijke opvang van gevonden en/of afgestane dieren. Het niveau van deze opvang moet op peil blijven.
Ook ons vee verdient de aandacht. Megastallen zijn voor ons uit den boze.

 

Klimaatadaptatie

Het klimaat in Nederland verandert en wordt steeds extremer. We moeten ons aan de effecten daarvan aanpassen. De aanpassingen voorkomen schade en bieden kansen. Wij willen die kansen benutten. In onze eigen woonomgeving kun je bijvoorbeeld denken aan maatregelen die zorgen dat het regenwater beter afgevoerd kan worden (minder stenen) of het stimuleren van groen in tuinen en openbare ruimte. Dit kan de gemeente niet zelf maar doen we samen met onze inwoners.

 

Energietransitie

Onze fossiele brandstoffen raken in rap tempo uitgeput. We zullen dus over moeten stappen op volledig duurzame energiebronnen. Houten Anders! wil graag samen met de inwoners kijken hoe Houten kan verduurzamen. Grotere woningbouwprojecten dienen gasloos te worden gebouwd en we willen inzetten op de verduurzaming voor met name de oudere wijken in Houten.

Volg ons