Skip links
Participatie en Communicatie
Een ruimte vol mensen, samengekomen rond een thema in een zaaltje.

Er zijn de afgelopen jaren stappen gezet op het gebied van participatie en inspraak van inwoners. Toch voelen veel inwoners van Houten zich nog onvoldoende geïnformeerd en betrokken bij wat zich in de gemeentepolitiek afspeelt. Houten Anders! wil dat de mening van inwoners actief gepeild wordt over actuele onderwerpen. Dit zal altijd deel uitmaken van onze standpuntbepaling. Houten Anders! reikt de inwoners de politieke instrumenten aan om actief invloed op het beleid te kunnen uitoefenen.

Veel inwoners krijgen te maken met besluiten van de gemeente. Voordat besluiten op de agenda worden gezet en door de gemeenteraad worden genomen, wil Houten Anders! in gesprek met inwoners om te weten wat er speelt. We willen weten wat besluiten betekenen en welke oplossingen inwoners zelf hebben om samen tot de oplossing te komen die kan rekenen op het meeste draagvlak.

Na genomen beslissingen spant Houten Anders! zich in om de keuzes toe te lichten aan de inwoners in begrijpelijke bewoordingen.

Gedurende de komende raadsperiode, zullen leden van Houten Anders! zich inspannen om de gebieden te bezoeken waar de komende raadsbesluiten over gaan. Wij willen in gesprek met de bewoners en naast hun problematiek, ook de positieve zaken in beeld brengen en bespreekbaar maken. Met de slogan ’HA! in de wijk’ creëren wij wijkvertegenwoordiging en maken wij de politiek transparant.

Volg ons