Skip links
Ruimte
Station Castellum Houten tussen twee appartementencomplexen gefotografeerd.

Ruimtelijke ontwikkeling

De grote uitdaging voor de komende 10 jaar zit voornamelijk in de veranderende bevolkingssamenstelling en mobiliteit. Houten zal een vergrijzing doormaken en moet daar ook in het gebruik van de ruimte op voorbereid zijn. De realisering van Houten-Zuid heeft veel jonge gezinnen aangetrokken. Binnen enkele jaren zal er een generatie jongeren zijn die behoefte heeft aan een eigen woning. Dit komt bovenop de huidige groep jeugdige woningzoekenden. Het grootste gedeelte van de jeugd geeft aan dat zij graag in Houten wil blijven wonen of er na studie wil terugkeren. We lopen tegen het feit aan dat er te weinig sociale huurwoningen (tot € 737,14,-) zijn. Daarbij is er geen doorstroming, omdat de vrije sector vrijwel geen aanbod heeft onder de €1000,-. Viveste moet een groot deel van de woningvoorraad van de hand doen, omdat de woningen eigenlijk veel te groot zijn om als sociale woning te kunnen dienen. Dit is een gevolg van de nieuwe woningwet.

Ook is er een tekort aan goedkope koopwoningen in Houten (tot € 250.000,-). Er moet daarom veel meer worden bijgebouwd. Bij nieuwbouw, maar ook bij grootschalige renovatie, moet een gasloze, energieneutrale woning de standaard zijn.

Houten-Noord is een prima plek om te wonen (ruim en groen opgezet, redelijke tuinen), maar de wijk kan wel een opknapbeurt gebruiken. Het opknappen van deze wijken kunnen we combineren met de verduurzaming van de woningen.

Om in Houten een evenwichtige leeftijdsopbouw krijgen, willen wij veel aandacht geven aan de verschillende type inwoners. Gezinnen met kinderen zijn bij de opbouw van Houten duidelijk de focus geweest en we kunnen voor deze groepen niet blijven bouwen. Daarom zal er nu buiten de bekende kaders gedacht moeten worden, omdat het aantal gezinnen afneemt. Het zijn vaak geen directe kant-en-klaar ideeën en vragen om een inspanning van de bestuurders.

Enkele voorbeelden van mogelijkheden waar wij aan denken zijn:

• De rondweg verleggen.

• De af te stoten woningvoorraad onder te brengen bij een stichting en daarmee het gat tussen de sociale huur en de vrije markt bestrijden.

 

Bedrijven

We willen unieke duurzame bedrijventerreinen zonder leegstand. Door ruimte te bieden aan startende ondernemers, willen we de verbinding zoeken met Utrecht Science Park.

De bedrijventerreinen en kantorenparken verdienen een vitaliseringsslag, aandacht voor onderhoud en het aantrekkelijk houden van de directe omgeving.

Particulier initiatief tot het opstarten van een bedrijf, nieuw of vanuit de thuissituatie, ondersteunen wij.

We willen agrarische bedrijven de mogelijkheid bieden om makkelijker een vergunning te krijgen om een landwinkel te exploiteren of andere activiteiten te ontplooien die passen binnen het landelijk gebied.

Volg ons