Skip links
Wonen & Leefbaarheid
Piazza op Houten Castellum met mensen op de fiets

Wonen

Houten Anders! zet zich in voor een evenwichtige verdeling van bevolkingsgroepen met een gevarieerd woningaanbod en goede woonkwaliteit.
In beginsel is nieuwbouw bedoeld voor de opvang van lokale bevolkingsgroei. In tweede instantie voor wie sociaal en economisch gebonden zijn en in de laatste instantie voor vrije vestiging. Door afspraken te maken met woningbouwcorporaties voor het opstellen van een urgentiesysteem, gericht op de gemeente, waarbij sociale gebondenheid de voorkeur heeft.

Houtens Anders! pleit voor adequaat onderzoek, realisatie en invulling van de nieuw te ontwikkelen locaties binnen de rondweg. Houten Anders! ziet beperkte woningbouw op inbreidingslocaties als een mogelijkheid. Dit mag niet ten koste gaan van openbare verblijfsruimtes en van de ruimtelijke kwaliteit. Waarbij het toepassen van groen de wijken verlevendigt, het karakter van de woonomgeving versterkt en bijdraagt aan een gezond leefmilieu.
Houten Anders! is bereid mee te denken over uitbreidingslocaties voor woningbouw buiten de Rondweg.

Leefbaarheid

Er dient niet alleen aandacht voor de kwaliteit van het wonen te zijn, maar vooral voor de woonomgeving. De individuele wensen van de bewoners fungeren daarbij als leidraad. Bij de inrichting van nieuwe woongebieden moet gekeken worden hoe er door de gemeente zo efficiënt mogelijk onderhoud gepleegd kan worden. Groen in de wijken verlevendigt het karakter van de woonomgeving. Wij willen burgers stimuleren om zelf medeverantwoordelijkheid te dragen voor hun leefomgeving. Wijkgericht werken is mogelijk door geïnteresseerden mee te laten denken en praten over de diverse mogelijkheden in hun wijk/straat.

Volg ons