Skip links

Waarom anders?

Het team van Houten Anders tijdens de verkiezingen van 2018

Anders is…

Houten Anders! is de onafhankelijke Houtense inwonerspartij die staat voor transparantie, lokaal beleid en betrokkenheid. De gemeenteraad houdt zich vooral bezig met praktische zaken. Daar stellen wij ons positief-kritisch bij op. Wij werken oplossingsgericht mee aan duurzame mogelijkheden voor de gemeente Houten. Wij laten zien dat politiek voor en van iedereen is. Waarom maakt dit ons Anders?

Houten Anders! maakt zich sterk voor inspraak en betrokkenheid van inwoners en ondernemers door zelf voortdurend actief betrokken te zijn bij hun initiatieven.

Betrokken, lokaal en transparant

Inspraak en betrokkenheid bij de lokale politiek willen wij vergroten door voortdurend te pleiten voor een transparant en navolgbaar proces, met heldere spelregels aan het begin van elk plan. Door overzichtelijke informatie over processen en genomen beslissingen, kunnen inwoners en ondernemers de politiek gemakkelijk volgen en hun bijdrage aan een oplossing leveren.

De gemeenteraad moet wat ons betreft zo veel mogelijk ruimte en ondersteuning geven aan inwonersinitiatieven. Door regels en beleid in begrijpelijke taal beschikbaar te maken, weten inwoners en ondernemers in één oogopslag waar mogelijkheden kunnen worden benut. Bovendien zien inwoners zelf hoe de Houtense burgemeester en wethouders hun plannen waarmaken.

Als inwoners, ongeacht hun leeftijd, geaardheid of afkomst, niet in staat zijn om betrokken te zijn bij de samenleving, worden ze daarbij op een passende manier geholpen. Voor ons is iedereen gelijk, want iedereen is anders. Oplossingen komen bij voorkeur voort uit lokale samenwerking, waarbij de gemeente een actieve coördinerende rol vervult en zo inwoners in hun kracht zet.

Samen anders!

De maatschappij verandert snel. Wij doen daarom geen beloftes in ons verkiezingsprogramma. De standpunten die u er leest zijn wensen voor Houten. Als de omstandigheden veranderen stellen wij onze standpunten bij door daar eerlijk over op onze website te schrijven. Wij zullen u als inwoner en kiezer betrekken bij dit nieuwe standpunt door daar uitgebreid aandacht aan te besteden op onze website en sociale media. Uw reactie of bezoek aan onze fractievergadering kan ons helpen bij de standpuntbepaling.

Houten Anders! draagt haar verantwoordelijkheid door zelf actief deel te nemen aan diverse commissies binnen de Houtense gemeenteraad. Deze commissies dragen bij aan het functioneren van de lokale democratie: een lokale, transparante en een betrokken Houtense politiek.

Sommige van deze punten zijn op zichzelf niet uniek, maar door de positief-kritische opstelling en de combinatie van alles samen, vormen wij een partij die Anders is. 

Volg ons