Skip links
Veiligheid
Op deze plaat ziet u het winkelcentrum Castellum en daar lopen twee BOA's.

Openbare Orde en Veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte voor iedereen. De gemeente Houten, inwoners en ondernemers moeten dan ook samen zo goed mogelijk zorgen voor die veiligheid. Houten Anders! wil in samenwerking met de politie een gerichte aanpak kiezen als antwoord op de toename van woninginbraken en autokraken.
Wij zetten niet alleen meer middelen in, maar wij kijken ook naar de sociale structuur per wijk. Waar mogelijk pakken we dat aan om het veiligheidsgevoel te verbeteren.
Houten Anders! ziet meer verbeterpunten tot het scheppen van een veilige woonomgeving.


• Maximaal inzetten van gemeentelijk opsporingsambtenaren.

• Veilige inrichting van de infrastructuur. Samen met bewoners, politie, scholen en gemeente zoeken naar de meest veilige situatie.

• Optimaliseren van de communicatie en afstemming tussen politie, gemeente, het Sociaal Team en welzijnsorganisaties.

• Optimaliseren van de openbare verlichting, door bijplaatsen van verlichting op donkere plekken en het goed onderhouden van bestaande verlichting.

• Terugdringen van te hard rijden in 30 km- zones en op de rondweg.

• Voortdurend controle op fietsverlichting.

• Aanpak van drugsbeleid en toezicht op handhaving.

• Cameratoezicht om de opsporing van gemeentegrensoverschrijdende criminaliteit te bevorderen.

Daarnaast blijft de informatievoorziening rondom projecten als Veilig Houten, Waaks en Burgernet, noodzakelijk.

 

Verkeer en Vervoer

Houten is een forensengemeente, waarbij de inrichting van de infrastructuur een grote invloed heeft op de leefbaarheid. Als Fietsgemeente zijn wij trots op een infrastructuur die past bij het veilig en veelvuldig gebruik van de fiets.
Op het gebied van infrastructuur zet Houten Anders! zich in voor:

• Een goede verkeersveilige bereikbaarheid van alle kernen voor elke verkeersdeelnemer.

• Een fietsveilige gemeente waar Houten haar vooruitstrevende positie weet te handhaven en versterken.

• We zijn trots op Houten Fietsstad 2018, toch mag de voetganger/wandelaar niet vergeten worden. Er zijn nog genoeg plekken waar op het gebied van veiligheid (verlichting en kwaliteit trottoir) en toegankelijkheid (aanwezigheid trottoir, overhangende struiken, op- en afrit voor wandelwagens en rolstoelen) nog veel te verbeteren valt. Een echte fietsstad is er ook voor voetgangers en auto’s.

• Terugdringen en handhaven van te hard rijden binnen en op de rondweg.

• Actief knelpuntenbeleid: verbetering van de infrastructuur bij kruisingen van auto-, voetganger- en fietsverkeer.

• Optimalisering van de infrastructuur voor mindervaliden.

• Goede doorstroming op de rondweg. Met extra aandacht voor de snelheidsverschillen en het op grote schaal negeren van rood licht.

• Daar waar zich problemen voordoen met te hard rijden moet de gemeente te monitoren met het plaatsen van een speedvisor (snelheidsmeter). Op deze manier kunnen problemen in kaart worden gebracht. Vervolgens kunnen in overleg met de inwoners afspraken worden gemaakt over mogelijke maatregelen.

Enkele concrete knelpunten waarvoor wij ons gaan inzetten:
• Fietsoversteek bij parkeergarage Albert Heijn;

• Situatie Action/Praxis waarbij het verkeer van de Maat de Koppeling oprijdt;

• Fietsoversteek Schalkwijkseweg;

• Voetpaden/fietspaden die moeilijk te bewandelen en berijdbaar zijn door boomwortels;

Volg ons